روش های امر به معروف و نهی از منکر

امر به معروف و نهی از منکر به سه مرحله تقسیم می شود:
مرحله اول: قلبی؛ صامت و بدون تذکر لسانی، مرحله ای که با رفتار خودمون باید ناراحتی مان را از انجام گناه به گناهکار بفهمانیم!
مرحله دوم: لسانی؛ منظور از این مرحله تذکر به وسیله زبان، اعم از کتبی و شفاهی است.
مرحله سوم: عملی، امر و نهی با دست (کنایه از اِعمال قدرت و به‌کار بردن جبر و زور). مقصود از امر و نهی عملی این است که مکلف باید با اِعمال قدرت و به‌کار بردن جبر و زور، طرف را از انجام منکر و ترک معروف باز دارد.

تذکر: با توجه به این که در زمان حاکمیت و اقتدار حکومت اسلامی می‌توان مراتب بعد از مرحله‌ی امر و نهی زبانی را به مسئولین مربوطه واگدذار کرد، در چنین زمانی واجب است مکلفین در امر به معروف و نهی از منکر به امر و نهی (قلبی و) زبانی اکتفا کنند، و در صورت نیاز به توسل به زور، موضوع را به مسؤولین ذیربط در نیروی انتظامی و قوه قضاییه ارجاع دهند.

روش روش بهای به عامل       

روش روش بهای به عامل

در این مورد می توانیم با تعریف و تمجید و تشکر و حتی هدیه به فرد مورد نظر و بها دادن به او در جمع، تلمیحا افراد دیگر را نهی از منکر کنیم                                                                           
    

روش وعده ای       

روش وعده ای

با این روش پرکاربرد در گناهکار انگیزه ای جهت ترک منکر یا انجام معروف ایجاد می کنیم.                                                                            
    

روش تشویقی       

روش تشویقی

می دانیم فردی اهل رعایت فلان مسئله نیست. اما دفعتا آن مسئله را رعایت می کند. در این صورت شما با تشویق فرد گناهکار او را ترغیب می کنید تا در موقعیت های دیگر هم مسئله مورد نظر را رعایت کند.                                                                           
    

روش جمعیت غالب       

روش جمعیت غالب

گاهی حضور جمعی از مومنین، می تواند یک فضای منفی و گناه آلود را به یک فضای مثبت تبدیل کنند و فضای گناه را از بین ببرند.                                                                           
    

روش هویت دهی       

روش هویت دهی

گاهی اوقات با امر به معروف و نهی از منکر نامناسب شخصیت گناهکار را لکه دار می کنیم و باعث تحقیر یا توهین نسبت به او می شویم، یا اینکه خدای ناکرده او را مأیوس می کنیم. گاهی به عکس می توانیم به او هویت و شخصیت بدهیم                                                                            
    

روش واسطه ای       

روش واسطه ای

اگر می دانید تذکر شما کافی نیست و حس می کنید با تذکر فرد یا افراد دیگر احتمال اثر افزایش پیدا می کند، باید آن فرد یا افراد را امر به، امر به معروف و نهی از منکر کنیم.                                                                           
    

روش تبانی       

روش تبانی

با این روش گناه بمباران می شود، البته باید مراقب باشیم شخصیت گناهکار بمباران نشود.                                                                           
    

روش مجازی       

روش مجازی

حسن این روش غیر مستقیم بودن آن است که همین خود باعث لطافت بیشتر و دلخوری کمتر می شود.                                                                           
    

روش علنی       

روش علنی

مراقب امتحان با صدای بلند اعلام می کند که یک نفر حواس خودش را به برگه اش جمع کند                                                                           
    

روش مکتوب       

روش مکتوب

گاهی ممکن است فرد خاطی پدر یا مادر، خواهر یا برادر، فرزند یا همسر و یا دوست شما باشد و به این نتیجه برسید تذکر مستقیم در آن حالت خاص روش مطلوبی نیست. در این حالت می توانید امر یا نهی خود را در قالب یک نامه یا پیام و پیامک محبت آمیز به فردی که مبتلا به گناهی شده انجام دهید.                                                                           
    

روش مستقیم       

روش مستقیم

معمول ترین و رایج ترین روش امر به معروف و نهی از منکر روش مستقیم است. و همچنین این روش جزء تاثیرگذار ترین روش ها است.                                                                           
    

حذف ابزار       

حذف ابزار

در این نوع شیوه مطلوب ترین اتفاق رخ ندادن گناه است ولی اگر حذف ابزار موجب به تاخیر افتادن گناه هم شود این خود یک نوع تاثیر محسوب می شود برای کاهش گناه.                                                                           
    

نهال چاپ

مسجد نما