هشدار!

مباحثی که در این صفحه مطرح می شود جهت افزایش کیفیت امر به معروف و نهی از منکر است. و در صورت عدم وجود این موارد، و تحقق شرایط ذکر شده در رساله های عملیه مراجع عظام تقلید، باز هم انجام این فریضه واجب می باشد.

عوامل موفقیت در امر به معروف و نهی از منکر

در این صفحه قصد داریم تا درباره صفات و ویژگی های آمر به معروف مطالبی را بازگو کنیم. به مرور مطالبی در این باره در این صفحه درج خواهد شد. با ماهمراه باشید.

احترام به گناهکار       

احترام به گناهکار

گناهکار کسانی را که به شخصیت آسیب دیده او احترام گذارند به دیده احترام می نگرد.                                                                           
    

دعا به گناهکار       

دعا به گناهکار

یکی از عوامل تأثیر گذار که نتیجه مثبت آن بارها به تجربه رسیده است دعا و تشکر از گناهکاری است که از امر و نهی استقبال می‌کند.                                                                           
    

همکاری       

همکاری حکومت و مردم‌

امر به معروف و نهی از منکر حقیقتی است که اگر در بستر مناسب خود و همراه با زمینه های مساعد اجتماعی و اهرم های قدرت حکومتی و فردی و توانمندی های فکری، اخلاقی و رفتاری باشد از تأثیر و موفقیت بالایی برخوردار است                                                                           
    

ذکر خوبی ها       

ذکر خوبی ها

ذکر خوبی‌ ها، او را به تذکر دهنده خوشبین و ارزش‌ جویی او را تقویت می‌ کند و با چنین روحیه‌ای پذیرش تذکر آسان می‌گردد و تأثیر آن فزونی می‌ یابد.                                                                           
    

افشای منشأ گناه       

افشای منشأ گناه

افشای عوامل اصلی گناه، درصد تأثیر امر و نهی دینی را افزایش می دهد. زیرا برخی از گنهکاران با فریب و پیروی از فرد یا گروهی به گناه آلوده می شوند که در صورت افشای آن افراد از امر و نهی دینی استقبال می کنند                                                                            
    

متوکل       

متوکل

هر فرد مسلمان مومن باید در لحظه لحظه زندگی اش متوکل به خداوند متعال باشد، اما از آنجایی که داریم "هر كس امر به معروف و نهى از منكر نمايد، جانشين خدا در زمين و جانشين رسول اوست."، آمر به معروف و ناهی از منکر باید به صورت ویژه و خاص دارای صفت توکل باشد                                                                           
    

کم توقع از گناهکار       

کم توقع از گناهکار

یکی از ویژگی هایی که از جهات مختلف و بالاخص به لحاظ روانی کمک شایانی به آمر و ناهی می کند کم توقعی از گناهکار است!                                                                           
    

دشمن شناسی       

دشمن شناس

ذیل عنوان دشمن شناسی مباحث زیادی قابل طرح است به طوریکه یکی از پرکاربردترین کلماتی که رهبر معظم انقلاب به کار برده اند کلمه دشمن بوده است.                                                                           
    

مخاطب شناسی       

مخاطب شناس

شناخت ویژگی های شخصیتی افراد می تواند به بالا بردن کیفیت احتمال اثر امر به معروف و نهی از منکر کمک قابل توجهی کند.                                                                           
    

امیدوار       

امیدوار

در کلام برخی از علما یأس از بزرگترین گناهان است؛ زیرا انسانیت فرد را ساقط می کند و انسان را از بین می برد.                                                                           
    

تکلیف گرا       

تکلیف گرا

پس آمر به معروف و ناهی از منکر باید یک فرد تکلیف گرایِ اهل نظر به نتیجه باشد                                                                           
    

اهل پشتکار       

اهل پشتکار

با این عناوین مطرح شده می توان گفت پشتکار یکی از مهمترین ویژگی هایی است که بهتر(شما بخوانید خیلی بهتر است) است که آمر و ناهی داشته باشد.
    

خیرخواه و مهربان       

خیرخواه و مهربان

وقتی این مجموعه فکر در جامعه نهادینه شد، وقتی تک تک افراد جامعه علت امر به معروف و نهی از منکر را فهم کردند، این فریضه می شود شیرین ترین تعامل اجتماعی. این گونه فهم می شود، مشکل اسلام با گناه است نه گناهکار، یعنی چه! این جاست که گناهکار حس تهاجمی پیدا نمی کند!
    

عصبانیت در امر به معروف       

فن بیان

به تعبیری فن بیان همان توان سخن گفتن در هر شرایط و زمان است. بدیهی است که هر چه فن بیان یک فرد قوی تر باشد توان ارتباط او با دیگران افزایش می یابد و می تواند تعامل بهتری برقرار کند.
    

نهال چاپ

مسجد نما