فلش کارت واجب فراموش شده

یادم تو را فراموش

مجموعه موشن گرافیک های خاطرات امر به معروف 

و نهی از منکر

جزئیات محصول

قیمت : 30,000   ریال

مهارت محصول

Design 85%
Painting 75%
Decoration 95%

فلش کارت های مجموعه واجب فراموش شده بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری توسط یک تیم گرافیکی قوی طراحی شده است .

در این مجموعه فرمایشات مقام معظم رهبری در چهار بخش بصورت پوستر به همراه متن طراحی شده است .

تصاویر محصول

 • 1

  1

 • 2

  2

 • 3

  3

 • 4

  4

 • 1

  1
 • 2

  2
 • 3

  3
 • 4

  4