• امر به معروف در عصر خمینی (ره)

  • تیزر اندروید واجب فراموش شده

  • تیزر کتاب احکام فراموش شده

  • یادم تو را فراموش|قسمت اول

  • یادم تو را فراموش|قسمت دوم

  • یادم تو را فراموش|قسمت سوم

  • یادم تو را فراموش|قسمت چهارم

  • یادم تو را فراموش|قسمت پنجم

  • یادم تو را فراموش|قسمت ششم

هشدار!

مباحثی که در این صفحه مطرح می شود جهت افزایش کیفیت امر به معروف و نهی از منکر است. و در صورت عدم وجود این موارد، و تحقق شرایط ذکر شده در رساله های عملیه مراجع عظام تقلید، باز هم انجام این فریضه واجب می باشد.

عصبانیت در امر به معروف

اگر تا آخر نمی خوانید، لطفا اصلا نخوانید!

به صورت کلی عصبانی بودن در هنگام امر به معروف و نهی از منکر می تواند باعث کاهش احتمال اثر شود!

صد البته تاکید می شود، این به هیچ عنوان به این معنا نیست که هنگامی که عصبانی هستید نباید امر به معروف و نهی از منکر کنید! بلکه تمرین کنید درحالیکه عصبانی هستید (یا می شوید) خشم خود را کنترل کرده و با آرامش به ادای این فریضه بپردازید. همین کظم غیظ یا کنترل خشم خود از برکات امر به معروف و نهی از منکر است. 

هنگام که شما عصبانی هستید امکان دارد فاعل منکر یا تارک معروف به خوبی احساس نکند شما با عمل او مشکل دارید، نه خود او!

فردی در حال روزه خواری است و شما این صحنه را می بینید:

- مرد حسابی مگه حالیت نیست ماه رمضونه.

+ به تو چه ربطی داره، اگه زورت میاد تو هم بخور (بووووووق)

- (بووووووق)

به همین سادگی نفستان شما را فریب داده و هدف از امر به معروف و نهی از منکر را از یادتان می برد، و کار به جای اصلاح منکر به یک دعوای دو نفره منجر می شود. حالا حاصل تذکر با آرامش را ببینید:

- سلام قربان

+ سلام

- ببخشید مزاحمتون میشم و وقتتون رو میگیرم

+ خواهش می کنم، درخدمتم

- با اینکه شما قطعا عذری دارید که نمیتونید روزه بگیرید، ولی این دلیل نمیشه که در ملا عام اقدام به روزه خوری کنید

+ حق با شماست

و اما؛

از آنجایی که در انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر ملاک اصلی احتمال اثر است، و بر اساس آنچه در کتاب تحریر الوسیله  حضرت امام خمینی (ره) آمده است اگر شما از بین 2 روش می دانید یکی از آن ها احتمال اثرش بالاتر است، واجب است از همان روش استفاده کنید.

به همین دلیل شاید شما واقعا به این نتیجه برسید که در صورت تاثیر پذیری بیشتر لازم است در عین ایجاد آرامش در درون خود، خودتان را به عصبانیت بزنید و با حالت عصبانی امر به معروف کنید.نهال چاپ

مسجد نما