• امر به معروف در عصر خمینی (ره)

  • تیزر اندروید واجب فراموش شده

  • تیزر کتاب احکام فراموش شده

  • یادم تو را فراموش|قسمت اول

  • یادم تو را فراموش|قسمت دوم

  • یادم تو را فراموش|قسمت سوم

  • یادم تو را فراموش|قسمت چهارم

  • یادم تو را فراموش|قسمت پنجم

  • یادم تو را فراموش|قسمت ششم

هشدار!

مباحثی که در این صفحه مطرح می شود جهت افزایش کیفیت امر به معروف و نهی از منکر است. و در صورت عدم وجود این موارد، و تحقق شرایط ذکر شده در رساله های عملیه مراجع عظام تقلید، باز هم انجام این فریضه واجب می باشد.

ترک همکاری حکومت و امر و نهی کنندگان‌

بدون شک وحدت بین مردم و حکومت، بازده هر حرکتی را در سطح بالایی افزایش می‌دهد، و اختلاف بین این دو قطب اساسی کشور هر طرح و حرکتی را به اختلال می‌کشاند، و امر و نهی دینی را دچار رکود می‌کند.
اصلاح اجتماعی حرکت خاصی است که در برخی اوقات به نزاع و مراجعه به دستگاه‌های حکومتی می‌انجامد. اگر در نیروی انتظامی و سپس دستگاه قضایی از امر و نهی کنندگان حمایت نشود و بلکه از گنهکاران حمایت شود، روحیه انجام امر و نهی ضعیف می‌گردد و تمایل مؤمنین به انجام آن کاهش می‌یابد، و چه بسا به دلیل متضرر شدن از ناحیه برخی دستگاه‌های حکومتی ترک آن را شرعی تلقی کنند و مسئولیت گسترش ناهنجاری‌های اخلاقی را به عهده آنها گذارده و عملاً خود را منزوی سازند. ناسازگاری هر یک از دستگاه‌ها یا افراد بلند مرتبه حکومتی به تنهائی می‌تواند نقشی منفی در تحقق فریضه امر و نهی دینی داشته باشد. بنابراین حکومت اسلامی موظف است به‌طور جدی و قانونی از آمرین به معروف حمایت کند تا در پرتو آن پهن دشت جامعه اسلامی به گلستان ارزش‌ها تبدیل شود.نهال چاپ

مسجد نما