• امر به معروف در عصر خمینی (ره)

  • تیزر اندروید واجب فراموش شده

  • تیزر کتاب احکام فراموش شده

  • یادم تو را فراموش|قسمت اول

  • یادم تو را فراموش|قسمت دوم

  • یادم تو را فراموش|قسمت سوم

  • یادم تو را فراموش|قسمت چهارم

  • یادم تو را فراموش|قسمت پنجم

  • یادم تو را فراموش|قسمت ششم

هشدار!

مباحثی که در این صفحه مطرح می شود جهت افزایش کیفیت امر به معروف و نهی از منکر است. و در صورت عدم وجود این موارد، و تحقق شرایط ذکر شده در رساله های عملیه مراجع عظام تقلید، باز هم انجام این فریضه واجب می باشد.

بی‌ توجهی به شیوه‌های اجرائی موفق‌

امر و نهی دینی مثل هر عمل دیگر باید با شیوه‌های موفق و روش‌های کارشناسانه صورت گیرد. 

کسی که به موارد تأثیر و رموز موفقیت و شیوه‌های مجرب و کاربردی و سایر معارف و احکام این حرکت مقدس آشنایی نداشته باشد همانند کسی است که از نماز جز واجب بودن، به سوی قبله بودن و با وضو بودن چیزی نداند. در حالی که اگر به قرائت صحیح یکایک ذکرها در اعمال مختلف قیام، قعود، رکوع، سجود، زمان هر نماز، مکان و شرایط آن، اموری که سبب بطلان وضو یا نماز است، توجه به برخی از احکام نظیر شکیات نماز و بسیاری از مسائل مستحب، واجب، حرام و مکروه را که ذکر آنها به طول می‌انجامد، آگاه نباشد در انجام وظیفه موفق نخواهد بود.
امر به معروف و نهی از منکر یک مأموریت ویژه الهی است که انجام موفقیت‌آمیز آن جز در پرتو آگاهی به جوانب مختلف این عمل حاصل نمی‌شود و نوشته موجود در راستای چنین هدفی به رشته تحریر درآمده است.نهال چاپ

مسجد نما