• امر به معروف در عصر خمینی (ره)

  • تیزر اندروید واجب فراموش شده

  • تیزر کتاب احکام فراموش شده

  • یادم تو را فراموش|قسمت اول

  • یادم تو را فراموش|قسمت دوم

  • یادم تو را فراموش|قسمت سوم

  • یادم تو را فراموش|قسمت چهارم

  • یادم تو را فراموش|قسمت پنجم

  • یادم تو را فراموش|قسمت ششم

هشدار!

مباحثی که در این صفحه مطرح می شود جهت افزایش کیفیت امر به معروف و نهی از منکر است. و در صورت عدم وجود این موارد، و تحقق شرایط ذکر شده در رساله های عملیه مراجع عظام تقلید، باز هم انجام این فریضه واجب می باشد.

بی‌ توجهی به زمان و مکان امر و نهی‌

شکست برخی از امر و نهی‌های غیرموفق ریشه در انتخاب مکان یا زمان آنها دارد. انتخاب زمان یا مکان نامناسب، لجاجت و پرخاشگری گنهکار را به همراه دارد. 

نهی از منکر فرد در بین دوستانش غرور و مخالفت او را ظاهر می‌ کند و چه بسا تذکر دهنده را استهزا کند اما همین تذکر که در خلوت صورت می‌ پذیرد، عکس‌العمل منفی او را به همراه ندارد ضمن این‌ که تأثیرات مطلوبی را به همراه دارد. همه افراد به حفظ شخصیت و اعتبار خود اهمیت می‌ دهند و اگر کمترین نقصی در بین مردم به آن وارد شود، حالت دفاع و تهاجم به خود می‌گیرند. آن‌گاه اولین چیزی که قربانی می‌شود، هدف اصلاح گرانه نهی کننده از منکر است.

امیرالمؤمنین‌ (علیه السلام) فرمود: کسی که در پنهانی برادرش را موعظه کند او را احترام کرده است و کسی که وی را در نزد دیگران موعظه کند به او بدی روا داشته است.
البته این بدان معنا نیست که هیچ‌ گاه کسی در بین مردم مورد تذکر قرار نگیرد؛ زیرا گاهی تأثیر امر و نهی به انجام آن در بین مردم منحصر می‌شود، به‌ ویژه مردمی که از عیب گنهکار آگاه و با تذکر به او موافق‌اند. (البته این در صورتی است که فسق گنهکار آشکار باشد.)نهال چاپ

مسجد نما