• امر به معروف در عصر خمینی (ره)

  • تیزر اندروید واجب فراموش شده

  • تیزر کتاب احکام فراموش شده

  • یادم تو را فراموش|قسمت اول

  • یادم تو را فراموش|قسمت دوم

  • یادم تو را فراموش|قسمت سوم

  • یادم تو را فراموش|قسمت چهارم

  • یادم تو را فراموش|قسمت پنجم

  • یادم تو را فراموش|قسمت ششم

هشدار!

مباحثی که در این صفحه مطرح می شود جهت افزایش کیفیت امر به معروف و نهی از منکر است. و در صورت عدم وجود این موارد، و تحقق شرایط ذکر شده در رساله های عملیه مراجع عظام تقلید، باز هم انجام این فریضه واجب می باشد.

امیدوار

در کلام برخی از  علما یأس از بزرگترین گناهان است؛ زیرا انسانیت فرد را ساقط می کند و انسان را از بین می برد. 
یأس از بزرگ ترین حقه های شیطان است و در مقابل آن امید و امیدواری است. مومن باید امیدوار باشد و خود را از یأس و ناامیدی دور کند. در نتیجه یکی از حربه های شیطان برای مقابله با آمر به معروف و ناهی از منکر مأیوس کردن اوست. شیطان با وسوسه های گوناگون از جمله ناامید کردن، سعی در عدم اجرای این فریضه دارد؛ به انسان القا می کند که فایده ای ندارد، تاثیر ندارد، دیگر کار از کار گذشته و... 
به همین جهت همه آمرین و ناهیان (همه مومنین) باید امیدوار بوده و امید به اصلاح مخاطب خود داشته باشند. 
از طرف دیگر، از آنجایی که خود همین آمرین به معروف و ناهیان از منکر از گناه و خطا مصون نیستند، باید در جهت اصلاح خود تلاش نمایند و همچنین در راه اصلاح دیگران به آن ها امید داده تا ایشان نیز موفق به انجام معروف و ترک گناه بشوند، ان شا اللهنهال چاپ

مسجد نما