کتاب واجب فراموش شده

کتاب "واجب فراموش شده"

مجموعه راهبرد های مقام معظم رهبری در زمینه ی 

امر به معروف و نهی از منکر

جزئیات محصول

قیمت : 35,000   ریال

مهارت محصول

Design 85%
Painting 75%
Decoration 95%

 

این کتاب شامل مجموعه بیانات امام خامنه ای در زمینه ی امر به معروف و نهی از منکر تا سال 1392 با سیری موضوعی میباشد.

از فصل های این کتاب می توان به اهمیت، وجوب، تاثیر، شیوه ی صحیح و احکام و استفتائات امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرد.

تصاویر محصول

 • 1

  1

 • 2

  2

 • 3

  3

 • 4

  4

 • 1

  1
 • 2

  2
 • 3

  3
 • 4

  4