یادم تو را فراموش

یادم تو را فراموش

مجموعه موشن گرافیک های خاطرات امر به معروف 

و نهی از منکر

جزئیات محصول

قیمت : 30,000   ریال

مهارت محصول

Design 85%
Painting 75%
Decoration 95%

قسمت اول این خاطرات به موضوع کم کاری در نظام آموزش عالی می پردازد؛ از جمله دیگر موضوعات این خاطرات موشن گرافیک شده، می توان به " عدم رعایت حق کپی 

رایت" ، " عدم رعایت حق الناس " اشاره کرد.

تصاویر محصول

  • 1

    1

  • 2

    2

  • 3

    3

  • 4

    4

  • 1

    1
  • 2

    2
  • 3

    3
  • 4

    4